Projecten

Renovatie Oevers Kanaal Gent-Terneuzen en Handelshaven Breskens

Op 19 november 2013 heeft F.L. Liebregts de opdracht ontvangen van Rijkswaterstaat voor het uitvoeren van het project 'Renovatie Oevers Kanaal Gent-Terneuzen en Handelshaven Breskens'. Op basis van UAV-GC 2005 waarbij zowel ontwerp, uitvoering als nazorg onderdeel vormen van het contract.

De scope van het project bestaat in hoofdlijnen uit het vervangen van bestaande oeverconstructies door nieuwe verankerde damwanden, het aanbrengen van extra nieuwe verankerde damwanden (5600 m/7500 ton), op enkele locaties, conserveringswerken (289m damwand) en vervangen van meerstoelen (37 stuks). Dit alles met bijkomende werken zoals, verkeersmaatregelen, opbreekwerk, grondwerken, baggerwerken, kabels en leidingen, verhardingen etc. verdeeld over 18 locaties tussen Gent en Terneuzen en Handelshaven Breskens.