Aanleg kustversterking en herinrichting Boulevard

Omschrijving
Het project bestaat primair uit het herstellen van de 'Zwakke Schakel' van Scheveningen en het volledig herinrichten van de nieuwe boulevard.

Over circa 1 kilometer wordt een verborgen glooiing onder een zogeheten bezwijkboulevard aangelegd, die bij de ontwerpstorm vrij komt te liggen en dan nog steeds het achterland van Scheveningen beschermt.

Over een totale lengte van ongeveer 2 kilometer wordt volgens het ontwerp van de Spaanse architect Manuel De Sola-Morales de nieuwe boulevard gerealiseerd, waarbij fietsers, voetgangers en gemotoriseerd verkeer op verschillende niveau’s een eigen plek op de boulevard krijgen. Veilig & Mooi.

Techniek
In techniek maken eisen als beperkt gewicht van betonelementen (niet zwaarder dan 700kg), strakke zichtnaden van 5mm tussen gepolijste betonpanelen met RVS wapening, niet eerder toegepaste constructies, Cortenstalen bekledingen, diepwanden tussen bebouwing en naast steile taluds, strandzand en het zoute milieu het project zeer uitdagend.

Omgeving
Qua omgeving is het project eveneens bijzonder: de uitvoering vindt plaats in één van de drukste badplaatsen van Nederland. Recreatie en ondernemerschap gaan onverminderd door, terwijl de uitvoering geboden is aan venstertijden en gesloten stormseizoenen. Al meerdere malen is het project in het nieuws geweest, van oude kanonslopen tot Duitse S3 Kazematten; in Scheveningen is elke dag bijzonder!