Projecten

N264 Haps

Op dit moment rijden er dagelijks gemiddeld 10.000 voertuigen door de kern van Haps. Door het project zal de leefbaarheid in het dorp Haps verbeteren. Ook het regionale bedrijventerrein Laarakker (RBL) wordt beter ontsloten. Het project wordt uitgevoerd in opdracht van Provincie Noord-Brabant.

Begin december 2016 is de opdracht definitief gegund aan BAM. Op dit moment zijn we druk met het ontwerp en de werkvoorbereiding. De voorbereidende werkzaamheden buiten starten half februari.

 

Fase 1 (13 februari 2017 t/m 20 juni 2017)

 

In het voorjaar van 2017 zullen we beginnen met de aanleg van de eerste fase van het project. De eerste fase betreft het tracé tussen de A73 en de te realiseren kruispunten (ter hoogte van transportbedrijf Nabuurs en de nieuwe Nutricia fabriek van Danone). Daarnaast wordt een betonnen rotonde met aansluitende wegen nabij de Lokkantseweg gerealiseerd. 

 

Fase 2 (01 augustus 2017 t/m 20 oktober 2017)

 

Vanaf 01 augustus gaan we de tweede fase uitvoeren. Dat betreft het overige tracé. Voor deze fase worden momenteel de laatste percelen nog verworven door de Provincie. Deze fase bestaat uit de aanleg van de verbindingswegen tussen het gerealiseerde werk van fase 1. Daarnaast wordt nog een betonnen rotonde aangelegd ter plaatse van de aansluiting met de bestaande N264 aan de zijde van St. Hubert.

 

Animatie “Komomleiding Haps”