Projecten

Dijkverlegging regionale waterkering Westzanerpolder

De werkzaamheden zijn opgedeeld in 2 percelen:

 

Werkzaamheden onder perceel 1:

 • het verrichten van sloop- en opruimingswerkzaamheden;
 • het verrichten van bemalingswerkzaamheden;
 • het verrichten van grondwerk voor de te realiseren waterkering en een gedeelte van

het voorland;

 • het aanbrengen van leidingwerk;
 • het aanbrengen van verhardingen;
 • het aanbrengen van oeververdedigingen;
 • het aanbrengen van een grasbekleding;
 • het verrichten van bijbehorende werkzaamheden;
 • het verrichten van werkzaamheden van algemene aard.

 

Werkzaamheden onder perceel 2:

 • het verrichten van grondwerk voor het ophogen van het voorland/haventerrein;
 • het aanbrengen van een grasbekleding;
 • het verrichten van bijbehorende werkzaamheden;
 • het verrichten van werkzaamheden van algemene aard.