Projecten

Maximakanaal

Op donderdag 5 maart jl. heeft Hare Majesteit Koningin Máxima het nieuwe Máximakanaal bij ’s Hertogenbosch geopend. Ook Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu en bestuurders uit de regio waren bij de feestelijke opening aanwezig. Onder luid applaus van vele toeschouwers voer Hare Majesteit de Koningin Sluis Empel uit.

Het Máximakanaal is een nieuwe vaarweg van bijna 9 km. lang lengte die loopt van de Maas naar de Zuid-Willemsvaart bij Den Dungen. De komst van dit nieuwe kanaal leidt tot een duurzamer en beter bereikbaar Brabant over water. Het kanaal maakt het mogelijk dat grotere schepen de containerterminal in Veghel kunnen bereiken en dat ze niet meer door de binnenstad behoeven te varen.

Minister Schultz van Haegen: ‘Deze regio is een Europese topregio voor innovatie en technologie, met een strategische locatie tussen het Ruhrgebied en de havens van Rotterdam en Antwerpen. Voor bedrijven als Bavaria, Mars en Campina zijn de Brabantse kanalen echte watersnelwegen. Die moeten toegankelijk zijn voor de grootste schepen, met drie lagen containers. De opening van dit kanaal betekent in de toekomst zo’n 5.000 minder vrachtauto’s per dag op de weg bij Den Bosch, Rosmalen en Veghel, oftewel: minder opstoppingen, minder open bruggen en minder CO2-uitstoot in de stad. Het Máximakanaal is een prachtig visitekaartje van onze weg- en waterbouw.’

Al in 2010 is gestart met dit omvangrijke project. Het ontwerp en de uitvoering van de werkzaamheden is gedaan door de Bouwcombinatie WillemsUnie, een succesvol samenwerkingsverband tussen Van Hattum en Blankevoort, KWS Infra, GMB Civiel en Van den Herik Kust & Oeverwerken.
Van Hattum en Blankenvoort en GMB hebben beide een deel van de betonbouw uitgevoerd. KWS Infra heeft de alle onderhoudspaden en kruisingen aangelegd. Van den Herik heeft in nauwe samenwerking met FL Liebregts het grondwerk en de natte waterbouw uitgevoerd. Denk daarbij aan al het grondverzet op het hele werk, het plaatsen van damwand, het aanbrengen van de oeverbescherming langs het kanaal en de bodembescherming in en rondom de sluiskolken. Daarnaast heeft Van den Herik In samenwerking met VSF de remming- en geleidewerken gebouwd voor de twee sluizen en bij de aansluiting met de bestaande Zuid-Willemsvaart.
 

De komende maanden wordt het project afgerond met de aanleg van fietspaden, beplanting langs het kanaal en andere zaken. Deze zomer wordt het project volledig opgeleverd.