Projecten

Zettingsvloeiing 't Spui

Hierdoor zijn de oevers onder water zo steil geworden dat de kans bestaat dat een deel van de dijk van
de dijk of van de ondergrond van de dijk het water inglijdt. Dit staat ook wel bekend als zettingsvloeiing
en afschuiving. Om dit te voorkomen brengt het waterschap zo snel mogelijk steenbestorting aan op de
oevers van het Spui.
 
Het project is opgenomen in de programmering van het Hoogwaterbeschermingsprogramma van het
Ministerie van Infrastructuur en Milieu en voldoet aan de doelstellingen van dit programma.