Projecten

Aanleg Beatrixhaven fase 3 Eemshaven

Het uit te voeren werk is gelegen in het westelijk deel van de Eemshaven te Groningen.

Het werkterrein ligt in het verlengde van de reeds gerealiseerde 1e en 2e fase van de Beatrixhaven.

 

Ten behoeve van het realiseren van Beatrixhaven fase 3 wordt het havenbekken ontgraven en met de uitkomende grond worden terreinvakken opgehoogd, met inbegrip van depotvorming en depotbewerking.

 

De verkeersintensiteit in het gebied is relatief laag, wel wordt de ontsluitingsweg ‘Borkumkade’ richting terminal veerdienst Borkum met werkverkeer gekruist.