Projecten

Uitbreiding Tomatomasters

Onze surveyafdeling heeft met een gesloten grondbalans het volledige ontwerp verzorgt voor de opdrachtgever.

Het grondwerk bestond onder andere uit het egaliseren, bouwrijp maken en de aanleg van de (folie)bassins. Ook het omleggen van een hoofdwatergang met oeverbeschermingsconstructie en een drainagesysteem behoorde tot de scope.