Projecten

Groot onderhoud brug en sluis Blokzijl

In de kop van Overijssel ligt het historische dorp Blokzijl. De dorpskern wordt doorsnede door het water van het Noorderdiep. De beweegbare burg met sluizencomplex, over het Noorderdiep, is de enige verbinding tussen de noord en zuid kernen van het dorp. Mede hierdoor vervult de brug een belangrijke rol in de afwikkeling van het lokale verkeer in en om Blokzijl. De brug heeft als doel om zowel het wegverkeer (in gesloten toestand) als het scheepvaartverkeer (in geopende toestand) te faciliteren. 

Bij het groot onderhoud aan de sluis en aan de brug in het centrum van Blokzijl gaat het om het het vervangen van het brugdek (’val’) en de sluisdeuren, die aangetast zijn door corrosie. Het bewegingswerk/de aandrijving wordt aangepast aan de nieuwe sluisdeuren. Zowel de beweegbare brug als de sluis zijn Rijksmonumenten. Daarom worden alle nieuwe onderdelen zodanig ontworpen dat de monumentale uitstraling behouden blijft.

Uitvoeringsduur november 2017 tot april 2018