Projecten

Startsein Dijkversterking Capelle aan den IJssel

De uitvoering van de dijkversterking in de Dorpsstraat in Capelle aan den IJssel is op donderdag 26 mei 2016 officieel van start gegaan.

Wethouder Jean-Paul Meuldijk en hoogheemraad Paul van den Eijnden gaven het officiële startsein voor de dijkversterking door de eerste klei aan te brengen langs de dijk.

De dijk in de historische Dorpsstraat in Capelle aan den IJssel wordt dit jaar over een lengte van 400 meter versterkt om de lagergelegen polders te beschermen tegen het water uit de Hollandsche IJssel. Om te zorgen dat de dijken in het gebied hoog en sterk genoeg zijn, worden de dijken iedere zes jaar getoetst op veiligheid. Bij de laatste toetsing bleek dat de dijk niet voldeed aan de veiligheidsnormen en daarom moet worden versterkt. Het gaat om het stuk dijk vanaf het Slotpark tot net voorbij de Mient. Een groot deel van de dijk wordt versterkt met klei. Op een aantal plaatsen worden damwanden aangebracht en bij het Slotpark en de Mient wordt ook stortsteen aangebracht.