Projecten

Dijkverlegging Cortenoever - Voorsterklei

De dijkverleggingen Cortenoever bij Brummen en Voorsterklei bij Voorst, twee grotendeels identieke werken waarbij een nieuwe dijk worden aangelegd over 3 km. De dijken worden gemaakt met vrijkomend zand en klei uit de aan te leggen geulen en watergangen. Daarnaast maken sloopwerk, de bouw van 2 gemalen en de aanleg van wegen en fietspaden onderdeel uit van het project.

 
Ongelijkvloerse kruising
Om hinder naar de omgeving te minimaliseren is in het werk een ongelijkvloerse kruising gecreëerd. Zodoende heeft het openbaar verkeer geen direct contact met het werkverkeer en wordt de veiligheid voor het fiets- en autoverkeer vergroot. De brug is verbouwd door Shipcon en zorgt met het mooie logo voor een duidelijke aanwezigheid van Liebregts